Natječaj za upis učenika

Temeljem  Odluke Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HB županije o upisu učenika u I.(prvi) razred srednjih škola u školskoj 2021./2022.

godini broj: 06 -01-34-1059/21. od  14. lipnja 20201. g. Srednja ekonomska škola u Livnu raspisuje :

 

N    A    T    J    E    Č    A    J

 

za upis učenika u  I. (prvi) razred u školskoj 2021./2022.godini

 

Rokovi:

Prvi upisni krug:

 Prijave za upis 24. i 25. lipnja 2021. g. (četvrtak i petak) od 8 - 14 sati

Objava rezultata na oglasnoj ploči u ponedjeljak  28. lipnja

Upis primljenih učenika u utorak 29. lipnja od 8 - 14 sati

 

Drugi upisni krug:

Prijave za upis u ponedjeljak 5. srpnja od 8 - 12 sati

Objava rezultata u utorak 6. srpnja

Upis učenika u  petak 9. srpnja od 8 - 12 sati

 

Za jesenski upisni krug:

 Objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis najkasnije do 6. kolovoza 2021. godine.

Prijave za upis u ponedjeljak  23. kolovoza  od 8 - 12 sati

Objava rezultata u utorak 24. kolovoza

Upis učenika u srijedu  25. kolovoza  od 8 - 12 sati

 

Učenik prilaže na upis:

 

- prijavu za natječaj (preuzeti u školi)

- izvadak iz matične knjige rođenih

- svjedodžbu o završenom  osmom (VIII) i devetom (IX) razredu osnovne škole, ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu.

 Svjedodžbe se predaju u originalu.

 

 

Struktura upisa učenika u prvi razred u Srednjoj ekonomskoj školi Livno u školsku 2021./2022. godinu:

 

Zanimanje

Trajanje programa

Broj odjela

Broj učenika

Ekonomist - poslovna informatika /

Ekonomist - programer (kombinirani odjel)

4 godine

1

18

Turistički tehničar

4 godine

1

18

Komercijalist

4 godine

1

18

Prodavač

3 godine

   1

   18

 

 

Jeste li znali kako je Srednja ekonomska škola jedna od prvih škola u Bosni i Hercegovini koja u poslovanju Vježbovnih tvrtki ima implementiran sustav Web shop na CMS sustavu webnode?

Posjetite web stranice naših VT.

Slatki kutak: https://shop-slatkikutak.webnode.hr

Galant-Livno: https://galant-shop.webnode.com/

Agro-Livno: https://agro-livno.webnode.com

Beauty-Livno  https://beauty-livno.webnode.com 

Life d.o.o. :  https://life-livno.webnode.com 

Sir-com d.o.o. https://sircom-livno.webnode.com