Predmeti

Osobe koje se školuju u ekonomskoj školi uče kako biti dobri poduzetnici.  Da bi bili dobri poduzetnici trebaju znati gospodariti, postavljaju pitanja što?, kako? i za koga? nešto proizvoditi. Cilj im je racionalno koristiti raspoloživa sredstva (inpute), proizvesti što više dobara (outpute) uz što manje utrošenih sredstava i na koncu ta dobra prodati, odnosno uz što manje uloženih sredstava ostvariti što veći profit

.

 

Proizvedena dobra na tržištu prodajemo kupcima. Da bi potencijalni kupci čuli za nas moramo se malo reklamirati/promovirati, a za to nam služi marketing. Potencijalnim kupcima šaljemo ponudu, a ako im ponuda odgovara, šalju nam upite kako bi saznali pojedinosti te nam šalju narudžbenicu. O tome više učimo iz predmeta poslovne komunikacije.

 

 

Prilikom sklapanja poslova trebamo poznavati vlastiti, u našem slučaju hrvatski jezik te se izražavati gramatički kako ljudi ne bi pomislili da pričaju s nekom nepismenom osobom. Dobro je znati i neki strani jezik (njemački, engleski) ako budemo sklapali poslove s inozemnim partnerima, (tako ćemo uštedjeti jer nećemo morati plaćati prevoditelja :-) ), a i kažu: „Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš!“. Više o vanjskotrgovinskom poslovanju saznajemo iz istoimenog predmeta VTP.

 

 

U današnjem modernom dobu poslovi se većinom sklapaju elektronski, računalno,  a i inače, za izradu različitih izvještaja i sl. dobro nam dođe stečeno znanje iz informatike,  ali i brzo pisanje koje učimo na predmetu strojopis. Kako bismo uvijek bili u formi i da ne bismo ostali bez kondicije dok trčimo sa sastanka na sastanak, tu je tjelesna i zdravstvena kultura.

 

 

Svaki poduzetnik želi ostvariti dobit. Da li je ostvario dobit ili gubitak na kraju poslovne godine saznaje iz financijskog izvješća koje sastavljaju knjigovođe i računovođe. Oni svaku poslovnu promjenu knjiže u poslovnim knjigama, a više o tome učimo iz predmeta knjigovodstvo s bilanciranjem. Odjel računovodstva dijeli se na materijalno (količina), materijalno-financijsko (količina i vrijednost) i financijsko knjigovodstvo (novčani iznos/vrijednost), a više o novcu saznajemo iz predmeta novčarstvo.

 

 

Poduzeća koja se bave proizvodnom djelatnošću, u tehnološkom procesu od sirovina proizvode gotov proizvod. U tehnološkom procesu inputi su: sirovine, oprema i postrojenja, energija, ljudski rad te iskustvene i znanstvene informacije. Više o navedenim inputima učimo iz predmeta kemija, energetika  i tehnologija. Koristeći matematička znanja zbrajamo sve troškove koji su nastali proizvodeći dobro, računamo po kojoj ćemo cijeni dobro prodavati kako bismo pokrili troškove proizvodnje, ali i nešto zaradili.

 

U poslovanju je važna i statistika, koja sakuplja, analizira podatke te iz njih izvlači neke zaključke. A kako bi sve teklo po zakonu, potrebno se pridržavati pravnih pravila, načela i instituta kojima se uređuju odnosi u određenoj društvenoj zajednici, što jednim imenom nazivamo pravo. Saznajući o gospodarstvima drugih zemalja, razmišljamo o proširenju na neko inozemno tržište. Koje? U tome nam pomaže ekonomska geografija.

 

 

 

Ako poduzetnik ima novca koji mu ne treba, ne želi ga staviti na banku,  a ne želi ni da bude mrtvi kapital, može ga uložiti u neke vrijednosne papire, npr. dionice, obveznice… O tome više učimo iz predmeta dioničarsko gospodarstvo.

 

Iako za struku ekonomista nemaju veliku važnost, iz opće kulture i običnog života dobro je znati i poneka događanja iz povijesti, živom svijetu, biologija i svojoj vjeri (vjeronauk).

Jeste li znali kako je Srednja ekonomska škola jedna od prvih škola u Bosni i Hercegovini koja u poslovanju Vježbovnih tvrtki ima implementiran sustav Web shop na CMS sustavu webnode?

Posjetite web stranice naših VT.

Slatki kutak: https://shop-slatkikutak.webnode.hr

Galant-Livno: https://galant-shop.webnode.com/

Agro-Livno: https://agro-livno.webnode.com

Beauty-Livno  https://beauty-livno.webnode.com 

Life d.o.o. :  https://life-livno.webnode.com 

Sir-com d.o.o. https://sircom-livno.webnode.com