Ovaj program je zamišljen kao usvajanje i utvrđivanje teorijskoga znanja kroz konkretno obavljanje poslova koji se inače obavljaju u pravoj organizaciji.
Program Vježbovnih tvrtki u našoj školi provodi se još od 2004. godine u zanimanju ekonomist a posljednjih godina i u smjeru komercijalist.

Učenici kroz praktične primjere uče kako se stvarno osniva tvrtka, kako se obavljaju sve poslovne komunikacije i financijske transakcije, kako se prezentira proizvod/usluga te knjigovodstveno evidentiraju sve promjene.

Na takav način učenici postaju zaposlenici u tvrtki te međusobno, s drugim tvrtkama, posluju putem interneta putem državne stranice https://www.bhs.ba  Oglašavaju svoje proizvode i usluge na internetskoj stranici (sami ju izrađuju), a u što vjernijoj simulaciji stvarnih poslovnih događaja pomažu im partnerske tvrtke (stvarne tvrtke koje im daju potrebne smjernice za poslovanje). Na taj se način povezuje škola i gospodarstvo, a učenici koji pohađaju taj program tijekom 3. i 4. godine obrazovanja se nakon školovanja lakše i brže uključuju u stvarni poslovni svijet.


Učenici spoznaju kako djeluje gospodarski sustav naše države (a i međunarodno poslovanje) uz sve potrebne institucije.  Razvijaju kreativnost, profesionalizam u obavljanju pojedinoga posla, zanimanje za struku, komunikativnost, poduzetnički duh, međusobnu toleranciju i uče poštivati različitosti. Nastavnik postaje samo koordinator njihovih aktivnosti jer postupno sve zadatke i odgovornost prenosi na učenike - zaposlenike.

U taj se program uključuje sve više škola, zasad ga provodi više od 85% ekonomskih škola u državi. Takav je način učenja razvijen u Europi već tridesetak i više godina, a  sve više država ga prihvaća i razvija u svojim zemljama. Osim u zemljama zapadne Europe, već ga imaju Hrvatska, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Albanija, Crna Gora, Makedonija, Turska itd. Postoji i u zemljama drugih kontinenata. Stoga se učenicima omogućuje međusobno poslovanje putem interneta, a sudjelovanjem na sajmovima pokazuju svoje prezentacijske vještine.

Jednom godišnje se organizira Smotra-sajam vježbeničkih tvrtki gdje učenici -zaposlenici predstavljaju svoj rad te sklapaju poslove kao i na stvarnim sajmovima.
 

Jeste li znali kako je Srednja ekonomska škola jedna od prvih škola u Bosni i Hercegovini koja u poslovanju Vježbovnih tvrtki ima implementiran sustav Web shop na CMS sustavu webnode?
 

Cilj:


Osposobiti učenike/ce za samostalno svladavanje svih radnih zadataka i procesa u poslovnoj organizaciji te razviti vještine timskoga rada, prezentiranja, odgovornog odlučivanja, međusobnog uvažavanja i rješavanja nesuglasica mirnim putem kroz simuliranje osnivanja, vođenja i poslovanja poslovne organizacije kako bi kroz obavljanje svih radnih zadataka mogli bolje razumjeti sustav tržišnoga gospodarstva i razviti osobnu kreativnost važnu za poticanje poduzetničkoga duha i interes za samostalno vođenje i obavljanje posla u stvarnome poslovnom svijetu.

Zadatci:

Potaknuti na povezivanje teorijskih nastavnih sadržaja primjenjujući stečeno znanje na praktičnim radnim zadatcima kojima će učenici - zaposlenici vježbeničke tvrtke razviti vještine važne za zanimanje ekonomist: osnivanje poslovne organizacije; pisanje životopisa i vođenje razgovora za radno mjesto; prijava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje; izradba internetske stranice; knjigovodstveni i računovodstveni poslovi; poslovi odjela nabave, prodaje i marketinga; poslovno komuniciranje i bonton; priprema i vođenje poslovnih sastanaka; politika proizvoda/usluge (razvijanje inovacija); odgovorno odlučivanje, planiranje, organiziranje i vođenje poslovanja poslovne organizacije i ostale s kojima će se susretati u praktičnom životu, na radnome mjestu - prema zahtjevima poslodavca.
 

Potaknuti međusobnu suradnju i razvijanje poslovnih i prijateljskih kontakata učenika - zaposlenika vježbeničke tvrtke koji mogu u budućnosti pridonijeti razvoju stvarnih poslovnih kontakata i poslovne suradnje te razviti uspješno poslovanje u zemlji i inozemstvu.

Razviti sposobnosti timskoga rada, izražavanja vlastita mišljenja, kreativnosti, samostalnosti, poduzetničkoga duha, motivacije, prezentacije, vlastite osobnosti i odgovornosti, suradničkoga rada i življenja te boljeg razumijevanja poslovnih situacija u stvarnome poslovnom svijetu (odnos zaposlenika i nadređenih ili zaposlenika međusobno) te profesionalizam u radu.
 

Potaknuti kod učenika/ca potrebu za samopotvrđivanjem, samopoštovanjem, poštivanjem moralnih vrijednosti, međusobnom tolerancijom i suradnjom, poštivanjem različitosti, samomotivacijom i cjeloživotnim učenjem.


Ništa od navedenog ne bi bilo moguće da nije BHS-a. Bosansko-hercegovačkog servisnog centra za Vježbovne tvrtke/Preduzeća za vježbu.

BHS

BHS je
• veza između domaće i međunarodne mreže Vježbovnih tvrtki.
• servisno mjesto za sva bosansko-hercegovačka preduzeća za vježbu/vježbovne tvrtke
• projekat u okviru programa ECONET-a koji implementira KulturKontakt Austria, a finansira Austrijska agencija za razvoj (Austrian Development Agency).

BHS preduzećima za vježbu u Bosni i Hercegovini nudi usluge koje ne nudi tržište preduzeća za vježbu, ali koje su neophodne za realne poslovne aktivnosti, tz. simuliranjem banke, vlasti i drugih “javnih” usluga.
BHS

• se trenutno brine o više od 200 aktivnih vježbovnih tvrtki/preduzeća za vježbu u BiH
• trenutno opslužuju ekonomske srednje škole u Brčkom i Bijeljini u saradnji sa k-education projektnim uredom u Sarajevu.

Online-usluge i servisne usluge BHS-servisa besplatne su za vježbovne trvtke//preduzeća za vježbu u okviru škola.

BHS - usluge i servis za preduzeća za vježbu/vježbovne tvrtke

• Banka inkluzivno online-banking (online-bankarstvo)
• Porezna uprava
• Registar tvrtki
• Socijalno osiguranje
• Informacije i publikacije

 

Jeste li znali kako je Srednja ekonomska škola jedna od prvih škola u Bosni i Hercegovini koja u poslovanju Vježbovnih tvrtki ima implementiran sustav Web shop na CMS sustavu webnode?

Posjetite web stranice naših VT.

Slatki kutak: https://shop-slatkikutak.webnode.hr

Galant-Livno: https://galant-shop.webnode.com/

Agro-Livno: https://agro-livno.webnode.com

Beauty-Livno  https://beauty-livno.webnode.com 

Life d.o.o. :  https://life-livno.webnode.com 

Sir-com d.o.o. https://sircom-livno.webnode.com